Vrijgevestigde Praktijken Midden Holland is een samenwerking tussen zelfstandige praktijken in de regio Midden Holland, waarbij de eigenheid van de praktijken centraal staat.
Met elkaar bieden we een groot scala aan hulp, speciaal voor kinderen, jongeren en hun gezin.
Vertegenwoordigers van Vrijgevestigde Praktijken Midden Holland zijn gesprekspartner bij de negen gemeentes die in deze regio liggen ten behoeve van de ontwikkeling van de jeugdzorg vanaf 2015.

We vinden het belangrijk dat ouders de mogelijkheid hebben om met hun kind naar een kleine, zelfstandige praktijk van hun keuze te gaan. De hulp in deze praktijken is professioneel, laagdrempelig en betaalbaar.